تسجيل دخول

×

تسجيل عضوية جديدة

×

울산 맥도날드 갑질 jeep 피해자글


http://m.bobaedream.co.kr/board/bbs_view/freeb/1499333/2/2


군산콜걸


함안콜걸


하남출장샵

임실출장안마


순천출장맛사지


횡성출장샵

아까 당사자가 올렸네요.


창녕콜걸


전주출장샵

  • 김제출장안마
  • 금산출장안마

    거제출장맛사지


    의왕출장맛사지

  • 서천콜걸
  • 베트남 꽝하이 LG전속모델 되</a></p></div> <p> <u><br /> 태안출장맛사지<br /> </u></p> <p> <a href="http://www.nutvads.com/?p=30574"><title>여자 컬링 팀 코치 피터 갤런</a></p> <p> <a href="http://honarshiraz.ir/?s=%7B%EC%83%81%EC%A3%BC%EC%BD%9C%EA%B1%B8%7D+%E3%80%96%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%E3%80%97+%5B%D0%BF%D1%82%D0%BA455.%D1%81%D0%BE%D0%BC%5D+%E3%80%90%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%B6%80%EB%A5%B4%EB%8A%94%EB%B2%95%E3%80%91%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%A0%84%ED%99%94%EB%B2%88%ED%98%B8%EC%83%81%EC%A3%BC%E2%97%8A%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%83%B5%E2%95%AC%EB%AA%A8%ED%85%94%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%83%B5%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4%EB%AA%A8%ED%85%94%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%83%B5%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%97%85%EC%86%8C%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%83%B5Eb%EC%83%81%EC%A3%BC%EC%83%81%EC%A3%BC%EC%98%88%EC%95%BD1ka%EC%83%81%EC%A3%BCOy%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%ED%99%A9%ED%98%95%E2%98%A22019-02-27+07%3A22%3A43" target="_blank"><br /> 상주콜걸<br /> </a><br /> <a href="http://hiolly.co/?s=%7B%EA%B5%AC%EB%A1%80%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%95%88%EB%A7%88%7D+%7B%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%7D+%28%D1%88%D1%80f636.%D1%81%D0%BE%D0%BC%29+%E3%80%9024%EC%8B%9C%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%E3%80%91%EC%BD%9C%EA%B1%B8%EB%A7%8C%EB%82%A82019-02-27+07%3A22%3A43%EA%B5%AC%EB%A1%80%E2%98%9F%EA%B5%AC%EB%A1%80%EA%B5%AC%EB%A1%80%EA%B5%AC%EB%A1%80U84%EA%B5%AC%EB%A1%80%E2%96%A6%EA%B5%AC%EB%A1%80%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%ED%99%A9%ED%98%95prop%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B0%80%EA%B2%A9%EA%B5%AC%EB%A1%80%EA%B5%AC%EB%A1%80%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B1%B8%E2%98%8E" target="_blank"><br /> 구례출장안마<br /> </a></p> <p> <a href="http://www.rateit.com/blog/uncategorized/%ec%95%84%ec%9d%b4%ec%a6%88%ec%9b%90-%ec%98%a4%eb%8a%98%eb%8f%84-1%ec%95%a0%ec%9e%94-%ec%a0%81/"><title>[아이즈원] 오늘도 1애잔 적</a></p> <p></p> <div class="stag img" style="width:750px;height:1260px"> <img src="//i.aagag.com/C6aQk.jpg" /> </div> <p></p> <div class="stag img" style="width:750px;height:836px"> <img src="//i.aagag.com/C6aS1.jpg" /><br /> <a href="https://kreasjoner.com/?s=%5B%EC%82%AC%EC%B2%9C%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%5D+%E3%80%8A%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%E3%80%8B+%E3%80%96f%D0%BAh846.%D1%81%D0%BE%D0%BC%E3%80%97+%E3%80%8E%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%E3%80%8F%E2%9E%BA%E2%96%BAIW%EF%BB%BF%EC%BD%9C%EA%B1%B82019-02-27+07%3A22%3A43%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B1%B8%E2%98%BC%E3%82%A6%EC%82%AC%EC%B2%9C%E2%97%90%EC%BD%9C%EA%B1%B8%EB%A7%8C%EB%82%A8q8%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%ED%99%A9%ED%98%95%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B0%80%EA%B2%A9GMD%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%A0%84%ED%99%94%EB%B2%88%ED%98%B8bH0%EF%BB%BF%EC%BD%9C%EA%B1%B8%EC%82%AC%EC%B2%9C" target="_blank"><br /> 사천출장샵<br /> </a><br /> <a href="http://www.naturvini.cz/?s=%E3%80%96%EC%9B%90%EC%A3%BC%EC%BD%9C%EA%B1%B8%E3%80%97+%5B%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%5D+%E3%80%96f%D0%BAh846.%D1%81%D0%BE%D0%BC%E3%80%97+%E3%80%8A%EF%BB%BF%EC%98%88%EC%95%BD%E3%80%8B%E2%98%862019-02-27+07%3A22%3A43%EB%A7%8C%EB%82%A8%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4%E2%9E%A1%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B0%80%EA%B2%A9%EC%9B%90%EC%A3%BC%EC%9B%90%EC%A3%BC%EC%9B%90%EC%A3%BC%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80op%EC%9B%90%EC%A3%BC%EC%9B%90%EC%A3%BC%EC%9B%90%EC%A3%BC%E2%86%BC%E2%95%ACXF%EC%9B%90%EC%A3%BC" target="_blank"><br /> 원주콜걸<br /> </a> </div> <p> <a href="http://www.scoutuav.com/?s=%E3%80%8E%EA%B3%B5%EC%A3%BC%EC%BD%9C%EA%B1%B8%E3%80%8F+%5B%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%5D+%E3%80%96q%D1%8Cx488.%D1%81%D0%BE%D0%BC%E3%80%97+%E3%80%96%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%E3%80%97%E2%98%BC%EA%B3%B5%EC%A3%BC%EC%BD%9C%EA%B1%B8%EB%A7%8C%EB%82%A8%EA%B3%B5%EC%A3%BC2019-02-27+07%3A22%3A43%EB%AA%A8%ED%85%94%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%83%B5U%EC%A1%B0%EA%B1%B4%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B1%B8%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%E2%98%82%EF%BB%BF%EC%BD%9C%EA%B1%B8%E2%96%BA%E3%83%8B%EA%B3%B5%EC%A3%BCJV%EA%B3%B5%EC%A3%BC%E2%9D%84" target="_blank"><br /> 공주콜걸<br /> </a></p> <div class="stag img" style="width:750px;height:707px"> <img src="//i.aagag.com/C6aSf.jpg" /></p> <p> <a href="http://schach-ansfelden.at/%ec%9d%bc%eb%b3%b8-%ec%9c%a0%eb%aa%85-%eb%b0%b4%eb%93%9c%ec%9d%98-%ec%97%ad%ec%82%ac-%ec%9d%b8%ec%8b%9d/"><title>일본 유명 밴드의 역사 인식 </a></p> <p> <a href="http://www.xuetr.com/?s=%E3%80%8E%EC%A0%84%EC%A3%BC%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%E3%80%8F+%7B%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%7D+%E3%80%8Eq%D1%8Cx488.%D1%81%D0%BE%D0%BC%E3%80%8F+%E3%80%90%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%B6%80%EB%A5%B4%EB%8A%94%EB%B2%95%E3%80%91op%E2%9D%812019-02-27+07%3A22%3A43%EC%A0%84%EC%A7%80%EC%97%AD%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%83%B5%E2%86%A7R%EC%A0%84%EC%A3%BC%E2%98%9B%E2%87%A5%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%97%85%EC%86%8C%E2%98%86%EC%A0%84%EC%A3%BC%E2%87%8C%E2%98%AA%EC%A0%84%EC%A3%BC%E2%97%8E%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%ED%99%A9%ED%98%95%E1%83%A6" target="_blank"><br /> 전주출장샵<br /> </a></p> <li> 양양출장샵 </li> <p> <a href="http://www.dougcolemantrucking.com/?s=%E3%80%8A%EA%B3%A0%ED%9D%A5%EF%BB%BF%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%9B%EC%82%AC%EC%A7%80%E3%80%8B+%7B%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%7D+%E3%80%8E%D0%BF%D1%82%D0%BA455.%D1%81%D0%BE%D0%BC%E3%80%8F+%28%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%29%EC%95%88%EB%A7%88EX12019-02-27+07%3A22%3A43%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%97%85%EC%86%8C%E7%9A%84TpIopXe%E2%94%8Ey%EA%B3%A0%ED%9D%A5%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4g%E3%83%8C%E2%86%9E%EA%B3%A0%ED%9D%A5%EA%B3%A0%ED%9D%A5%E2%94%93%EC%98%88%EC%95%BD%EA%B3%A0%ED%9D%A5%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B0%80%EA%B2%A9%E2%9D%A7" target="_blank"><br /> 고흥출장맛사지<br /> </a> </div> <p> <a href="http://egitimdecozum.com/?s=%5B%EC%9D%8C%EC%84%B1%EC%BD%9C%EA%B1%B8%5D+%E3%80%8A%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%E3%80%8B+%E3%80%8A%D0%BF%D1%82%D0%BA455.%D1%81%D0%BE%D0%BC%E3%80%8B+%E3%80%8A%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%B6%80%EB%A5%B4%EB%8A%94%EB%B2%95%E3%80%8B%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B0%80%EA%B2%A94fj%E2%94%9C2019-02-27+07%3A22%3A43%E2%99%A1%E2%98%A3%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B0%80%EA%B2%A9%E2%98%92%EC%9D%8C%EC%84%B1s%EC%9D%8C%EC%84%B1%EC%9D%8C%EC%84%B1KQO%E2%9C%91%EC%9D%8C%EC%84%B1%EC%9D%8C%EC%84%B1%E2%9C%B2%E2%87%A9%EC%9D%8C%EC%84%B1%E2%86%91" target="_blank"><br /> 음성콜걸<br /> </a><br /> <a href="http://valuutat.fi/?s=%E3%80%8E%EA%B5%B0%ED%8F%AC%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%E3%80%8F+%E3%80%8A%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%E3%80%8B+%E3%80%8E%D1%82%D1%80%D0%B5863.%D1%81%D0%BE%D0%BC%E3%80%8F+%5B%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%5D%EC%A0%84%EC%A7%80%EC%97%AD%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%83%B5%EB%AA%A8%ED%85%94%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%83%B5%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%A0%84%ED%99%94%EB%B2%88%ED%98%B8%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%E2%94%9Af%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80n%EA%B5%B0%ED%8F%AC%EA%B5%B0%ED%8F%AC%E2%95%9A2019-02-27+07%3A22%3A43%EA%B5%B0%ED%8F%AC%EA%B5%B0%ED%8F%AC%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%83%B5%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4JM%EC%A1%B0%EA%B1%B4%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%97%85%EC%86%8C%EF%BB%BF%EC%BD%9C%EA%B1%B8" target="_blank"><br /> 군포출장샵<br /> </a><br /> <a href="http://www.gfkl.org/?s=%E3%80%96%EB%8C%80%EA%B5%AC%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%E3%80%97+%E3%80%8E%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%E3%80%8F+%5Bf%D0%BAh846.%D1%81%D0%BE%D0%BC%5D+%7B%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%7D%EB%8C%80%EA%B5%AC%E2%99%A5%EB%A7%8C%EB%82%A82019-02-27+07%3A22%3A43%E2%98%85f%C2%A7%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80V%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%E2%97%8Ams%E2%9E%B9%E2%87%A1%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%A0%84%ED%99%94%EB%B2%88%ED%98%B8%CE%BF%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B1%B8%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4%EC%98%88%EC%95%BDX0P%EB%8C%80%EA%B5%AC" target="_blank"><br /> 대구출장샵<br /> </a></p> <p> <a href="https://bitcointimeline.info/2019/02/27/%ec%b9%9c%ea%b5%ac%ea%b0%80-%eb%8f%84%eb%a5%bc-%ec%95%84%ec%8b%ad%eb%8b%88%ea%b9%8c-%ec%95%84%ec%a4%8c/"><title>친구가 ‘도를 아십니까’ 아줌</a></p> <p> <a href="http://www.nofunciona.es/?s=%E3%80%90%EB%B4%89%ED%99%94%EC%BD%9C%EA%B1%B8%E3%80%91+%E3%80%96%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%E3%80%97+%7B%D1%88%D1%80f636.%D1%81%D0%BE%D0%BC%7D+%5B24%EC%8B%9C%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%5D%E2%87%9F%EB%B4%89%ED%99%94%EB%B4%89%ED%99%94%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B0%80%EA%B2%A9%EB%B4%89%ED%99%940s12019-02-27+07%3A22%3A43%E2%99%A1%EB%A7%8C%EB%82%A8%EC%98%88%EC%95%BD%E2%80%9D%E2%9A%98V08%EB%B4%89%ED%99%94%EB%B4%89%ED%99%94UfA%E2%98%86hD%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%A0%84%ED%99%94%EB%B2%88%ED%98%B8Qv%EB%B4%89%ED%99%94%EB%B4%89%ED%99%94" target="_blank"><br /> 봉화콜걸<br /> </a></p> <p> <a href="http://www.anmatoto.com/12-long-live">장수출장안마</a></p> <p> <a href="http://www.albin-hagstrom.com/?s=%E3%80%90%EC%88%9C%EC%B0%BD%EF%BB%BF%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%9B%EC%82%AC%EC%A7%80%E3%80%91+%E3%80%8A%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%E3%80%8B+%7B%D0%BF%D1%82%D0%BA455.%D1%81%D0%BE%D0%BC%7D+%E3%80%8E%EF%BB%BF%EC%98%88%EC%95%BD%E3%80%8F%E2%98%A32019-02-27+07%3A22%3A43%E2%87%8A%EC%88%9C%EC%B0%BDop%EC%88%9C%EC%B0%BD%EC%88%9C%EC%B0%BDyb%EC%98%88%EC%95%BDS2%EC%88%9C%EC%B0%BDK4%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4%E2%94%BE%EC%88%9C%EC%B0%BD%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4Ay%EB%AA%A8%ED%85%94%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%83%B5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%ED%99%A9%ED%98%95%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B1%B8%E2%94%B7" target="_blank"><br /> 순창출장맛사지<br /> </a> </div> </div> <div class="topicTags"> <h3 style="color:#444444;"># الكلمات المتعلقة</h3> <div class="topicTagsLinks"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?tag=526" title="" ></a><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?tag=40-nfl-jerseys" title="$40 nfl jerseys" >$40 nfl jerseys</a><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?tag=2016-baseball-jerseys" title="2016 baseball jerseys" >2016 baseball jerseys</a><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?tag=2016-basketball-jersey-design" title="2016 basketball jersey design" >2016 basketball jersey design</a><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?tag=24-99-nfl-jerseys" title="24.99 nfl jerseys" >24.99 nfl jerseys</a><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?tag=270-air-max-beige" title="270 air max beige" >270 air max beige</a><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?tag=29-99-football-jerseys" title="29.99 football jerseys" >29.99 football jerseys</a><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?tag=29-99-jerseys" title="29.99 jerseys" >29.99 jerseys</a><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?tag=3-coque-iphone-6-plus" title="3 coque iphone 6 plus" >3 coque iphone 6 plus</a><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?tag=360-iphone-6-case-silicone" title="360 iphone 6 case silicone" >360 iphone 6 case silicone</a><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?tag=39-99-nfl-jerseys" title="39.99 nfl jerseys" >39.99 nfl jerseys</a><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?tag=3d-phone-case-iphone-6" title="3d phone case iphone 6" >3d phone case iphone 6</a><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?tag=4-football-jersey" title="4 football jersey" >4 football jersey</a><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?tag=7-case-iphone-purse" title="7 case iphone purse" >7 case iphone purse</a><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?tag=7-coque-iphone-5s" title="7 coque iphone 5s" >7 coque iphone 5s</a><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?tag=9-x-custodia-iphone" title="9 x custodia iphone" >9 x custodia iphone</a><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?tag=990-v4-new-balance" title="990 v4 new balance" >990 v4 new balance</a><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?tag=a5-2015-coque-samsung" title="a5 2015 coque samsung" >a5 2015 coque samsung</a><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?tag=accessoire-coque-iphone-6" title="accessoire coque iphone 6" >accessoire coque iphone 6</a> </div> </div> </div> </div> <div class="nextProject"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=14888"><strong class="transitionFiveSecond"> الموضوع السابق : </strong> IZ*ONE 팬클럽 WIZ*ONE 공식 로고 </a> </div> <div class="nextProject"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=14892"><strong class="transitionFiveSecond"> الموضوع التالى : </strong> 시민 한 명이 한 지역 조폭들 </a> </div> <div class="topicTags"> <div class="theTitle"><h3><span class="icons"></span>مواضيع مشابهة</h3></div> <div class="topicRelated"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=15632"> <h4 class=""> Located in Holmes Beach, Blue Water Beach Clu </h4> </a> </div> <div class="topicRelated"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=15630"> <h4 class=""> Even though their religion says to not follow </h4> </a> </div> <div class="topicRelated"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=15628"> <h4 class=""> In these situations, planning ahead is import </h4> </a> </div> <div class="topicRelated"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=15626"> <h4 class=""> So he tried to source some recycled wood to c </h4> </a> </div> <div class="topicRelated"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=15624"> <h4 class=""> I think it provides unfair access and leverag </h4> </a> </div> <div class="topicRelated"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=15622"> <h4 class=""> It also seems to be the same pool ofIt litera </h4> </a> </div> </div> <div class="fbComments" style="margin-top:20px;"> <div class="theTitle"><h3><span class="icons"></span>تعليقات الفيس بوك</h3></div> <div class="fbCommentsContent"> <div class="fb-comments" data-href="http://3od.com/?p=https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=14890" data-width="500px" data-numposts="5" data-colorscheme="light"></div> </div> </div> <div class="newsBlock"> <div class="theTitle"><h3><span class="icons"></span> تعليقات الموقع </h3></div> <div class="commentsForm"> <div id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">أضف تعليقاً <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/ehsaaPress/?p=14890#respond" style="display:none;">إلغاء الرد</a></small></h3> <form action="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form"> <p class="comment-notes"><span id="email-notes">لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.</span> الحقول الإلزامية مشار إليها بـ <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">التعليق</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" aria-required="true" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">الاسم <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" aria-required='true' required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">البريد الإلكتروني <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="text" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" aria-required='true' required='required' /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">الموقع الإلكتروني</label> <input id="url" name="url" type="text" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="إرســال التعليق" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='14890' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p> </form> </div><!-- #respond --> </div><!-- #comments --> </div> </div> </div> </div> <div class="span4 columneThree"> <div class="sidebarWidget" id="postinImageWidget"> <div class="theTitle"><h3> فى العارضة</h3> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?cat=409" class="readMe hvr-sweep-to-left"><span class="icons"></span>اقرأ المزيد</a> </div> <div class="widgetContainer"> <div class="getPost"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=845" class="postImg"><img width="380" height="200" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/11/img6.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="img6" srcset="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/11/img6.jpg 380w, https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/11/img6-125x65.jpg 125w, https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/11/img6-300x157.jpg 300w" sizes="(max-width: 380px) 100vw, 380px" /></a> </div> <div class="getPost"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=841" class="postImg"><img width="500" height="500" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2015/08/11217813_458168297695112_4072588189699284208_n.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="11217813_458168297695112_4072588189699284208_n" srcset="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2015/08/11217813_458168297695112_4072588189699284208_n.jpg 500w, https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2015/08/11217813_458168297695112_4072588189699284208_n-150x150.jpg 150w, https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2015/08/11217813_458168297695112_4072588189699284208_n-125x125.jpg 125w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></a> </div> <div class="getPost"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=839" class="postImg"><img width="674" height="485" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/07/230653_0.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="230653_0" srcset="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/07/230653_0.jpg 674w, https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/07/230653_0-125x89.jpg 125w, https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/07/230653_0-500x359.jpg 500w, https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/07/230653_0-300x215.jpg 300w" sizes="(max-width: 674px) 100vw, 674px" /></a> </div> <div class="getPost"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=837" class="postImg"><img width="614" height="430" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/11/img16.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="img16" srcset="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/11/img16.jpg 614w, https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/11/img16-125x87.jpg 125w, https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/11/img16-500x350.jpg 500w, https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/11/img16-300x210.jpg 300w" sizes="(max-width: 614px) 100vw, 614px" /></a> </div> <div class="getPost"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=678" class="postImg"><img width="614" height="430" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/11/img14.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="img14" srcset="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/11/img14.jpg 614w, https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/11/img14-125x87.jpg 125w, https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/11/img14-500x350.jpg 500w, https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/11/img14-300x210.jpg 300w" sizes="(max-width: 614px) 100vw, 614px" /></a> </div> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?cat=409" class="readMoreCat hvr-shutter-in-horizontal">المزيد</a> </div> </div> <div class="sidebarWidget" id="adsWidget"> <div class="theTitle"><h3> إعلان جانبى</h3></div> <div class="widgetContainer"> <img src="http://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2016/05/12222.png"/> </div> </div> <div class="sidebarWidget" id="otherArticlesWidget"> <div class="theTitle"><h3> أخبار الساعة</h3> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?cat=461" class="readMe hvr-sweep-to-left"><span class="icons"></span>اقرأ المزيد</a> </div> <div class="widgetContainer" id="quickNew"> <div class="getPost"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=845" class="postTitle"> <span class="theBG"></span> الشامي يرد على هجوم عبد الصادق: لست شماعة لأخطائك <font>(1763213)</font> </a> </div> <div class="getPost"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=841" class="postTitle"> <span class="theBG"></span> بالفيديو.. مدحت شلبي مهاجمًا رئيس الأهلي: عايز تولع مين؟ <font>(1750136)</font> </a> </div> <div class="getPost"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=839" class="postTitle"> <span class="theBG"></span> 8 حقائق عن فوز الزمالك على الاتحاد في دور الثمانية <font>(1747194)</font> </a> </div> <div class="getPost"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=837" class="postTitle"> <span class="theBG"></span> رسميا.. الأهلي يقرر مقاطعة اتحاد الكرة ومسابقاته المحلية <font>(1746801)</font> </a> </div> <div class="getPost"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=773" class="postTitle"> <span class="theBG"></span> مطار شرم الشيخ يستقبل 6 آلاف سائحا <font>(621147)</font> </a> </div> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?cat=461" class="readMoreCat hvr-shutter-in-horizontal">المزيد</a> </div> </div> <div class="sidebarWidget" id="adsWidget"> <div class="theTitle"><h3> إعلان جانبى آخر</h3></div> <div class="widgetContainer"> <img src="http://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2016/05/12222.png"/> </div> </div> <div class="sidebarWidget" id="latestTopicsWidget"> <div class="theTitle"><h3> الأكثر مشاهدة وتعليقاً</h3></div> <div class="widgetContainer"> <div class="titleTabs"> <h4 id="selectFirstTabSide" class="activeTab"> الأكثر مشاهدة </h4> <h4 id="selectSecondTabSide"> الأكثر إعجاباً </h4> <h4 id="selectThreeTabSide"> الأكثر نقاشاً </h4> </div> <div class="containerTabs" id="getFirstTabSide"> <div class="getNewItem"> <div class="Right"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=15632"></a> </div> <div class="Left"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=15632" class="postTitle">Located in Holmes Beach, Blue Water Beach Clu</a> <div class="postStatus"> <a><span class="icons"></span> mostafa mostafa </a> <a><span class="icons"></span> 19- مارس -2019 </a> <a><span class="icons"></span>13</a> <a><span class="icons"></span> 0 </a> </div> </div> </div> <div class="getNewItem"> <div class="Right"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=15630"></a> </div> <div class="Left"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=15630" class="postTitle">Even though their religion says to not follow</a> <div class="postStatus"> <a><span class="icons"></span> mostafa mostafa </a> <a><span class="icons"></span> 19- مارس -2019 </a> <a><span class="icons"></span>13</a> <a><span class="icons"></span> 0 </a> </div> </div> </div> <div class="getNewItem"> <div class="Right"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=15628"></a> </div> <div class="Left"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=15628" class="postTitle">In these situations, planning ahead is import</a> <div class="postStatus"> <a><span class="icons"></span> mostafa mostafa </a> <a><span class="icons"></span> 19- مارس -2019 </a> <a><span class="icons"></span>13</a> <a><span class="icons"></span> 0 </a> </div> </div> </div> <div class="getNewItem"> <div class="Right"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=15626"></a> </div> <div class="Left"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=15626" class="postTitle">So he tried to source some recycled wood to c</a> <div class="postStatus"> <a><span class="icons"></span> mostafa mostafa </a> <a><span class="icons"></span> 19- مارس -2019 </a> <a><span class="icons"></span>13</a> <a><span class="icons"></span> 0 </a> </div> </div> </div> <div class="getNewItem"> <div class="Right"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=15624"></a> </div> <div class="Left"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=15624" class="postTitle">I think it provides unfair access and leverag</a> <div class="postStatus"> <a><span class="icons"></span> mostafa mostafa </a> <a><span class="icons"></span> 19- مارس -2019 </a> <a><span class="icons"></span>10</a> <a><span class="icons"></span> 0 </a> </div> </div> </div> </div> <div class="containerTabs" id="getSecondTabSide" style="display:none;"> <div class="getNewItem"> <div class="Right"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=845"><img width="250" height="145" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/11/img6-250x145.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="img6" /></a> </div> <div class="Left"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=845" class="postTitle">الشامي يرد على هجوم عبد الصادق: لست شماعة لأخطائك</a> <div class="postStatus"> <a><span class="icons"></span> admin </a> <a><span class="icons"></span> 19- أغسطس -2015 </a> <a><span class="icons"></span>1763213</a> <a><span class="icons"></span> 0 </a> </div> </div> </div> <div class="getNewItem"> <div class="Right"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=841"><img width="290" height="201" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2015/08/11217813_458168297695112_4072588189699284208_n-290x201.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="11217813_458168297695112_4072588189699284208_n" /></a> </div> <div class="Left"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=841" class="postTitle">بالفيديو.. مدحت شلبي مهاجمًا رئيس الأهلي: عايز تولع مين؟</a> <div class="postStatus"> <a><span class="icons"></span> admin </a> <a><span class="icons"></span> 19- أغسطس -2015 </a> <a><span class="icons"></span>1750136</a> <a><span class="icons"></span> 0 </a> </div> </div> </div> <div class="getNewItem"> <div class="Right"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=839"><img width="250" height="145" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/07/230653_0-250x145.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="230653_0" /></a> </div> <div class="Left"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=839" class="postTitle">8 حقائق عن فوز الزمالك على الاتحاد في دور الثمانية</a> <div class="postStatus"> <a><span class="icons"></span> admin </a> <a><span class="icons"></span> 19- أغسطس -2015 </a> <a><span class="icons"></span>1747194</a> <a><span class="icons"></span> 0 </a> </div> </div> </div> <div class="getNewItem"> <div class="Right"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=837"><img width="250" height="145" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/11/img16-250x145.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="img16" /></a> </div> <div class="Left"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=837" class="postTitle">رسميا.. الأهلي يقرر مقاطعة اتحاد الكرة ومسابقاته المحلية</a> <div class="postStatus"> <a><span class="icons"></span> admin </a> <a><span class="icons"></span> 19- أغسطس -2015 </a> <a><span class="icons"></span>1746801</a> <a><span class="icons"></span> 1 </a> </div> </div> </div> <div class="getNewItem"> <div class="Right"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=773"><img width="250" height="145" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/11/img20-250x145.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="img20" /></a> </div> <div class="Left"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=773" class="postTitle">مطار شرم الشيخ يستقبل 6 آلاف سائحا</a> <div class="postStatus"> <a><span class="icons"></span> admin </a> <a><span class="icons"></span> 21-ديسمبر-2014 </a> <a><span class="icons"></span>621147</a> <a><span class="icons"></span> 0 </a> </div> </div> </div> </div> <div class="containerTabs" id="getThreeTabSide" style="display:none;"> <div class="getNewItem"> <div class="Right"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=496"><img width="250" height="145" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/07/img_5779-250x145.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="img_5779" /></a> </div> <div class="Left"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=496" class="postTitle">مقالة جديدة</a> <div class="postStatus"> <a><span class="icons"></span> admin </a> <a><span class="icons"></span> 13- أغسطس -2014 </a> <a><span class="icons"></span>9164</a> <a><span class="icons"></span> 1 </a> </div> </div> </div> <div class="getNewItem"> <div class="Right"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=651"><img width="250" height="145" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/11/img5-250x145.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="img5" /></a> </div> <div class="Left"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=651" class="postTitle">بسم الله الرحمن الرحيم ومع خامس خبر فى قسم السياسة</a> <div class="postStatus"> <a><span class="icons"></span> admin </a> <a><span class="icons"></span> 29-نوفمبر-2014 </a> <a><span class="icons"></span>243962</a> <a><span class="icons"></span> 3 </a> </div> </div> </div> <div class="getNewItem"> <div class="Right"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=555"><img width="250" height="145" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2014/09/slide-img-250x145.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="slide-img" /></a> </div> <div class="Left"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=555" class="postTitle">بسم الله الرحمن الرحيم قالب صحيفة العليا الإلكترونية</a> <div class="postStatus"> <a><span class="icons"></span> admin </a> <a><span class="icons"></span> 16- سبتمبر -2014 </a> <a><span class="icons"></span>14391</a> <a><span class="icons"></span> 3 </a> </div> </div> </div> <div class="getNewItem"> <div class="Right"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=905"><img width="290" height="201" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2015/09/21072_17799-290x201.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="21072_17799" /></a> </div> <div class="Left"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=905" class="postTitle">بالفيديو.. الملك سلمان لأوباما: لسنا بحاجة لشيء.. ويهمنا استقرار المنطقة</a> <div class="postStatus"> <a><span class="icons"></span> admin </a> <a><span class="icons"></span> 05- سبتمبر -2015 </a> <a><span class="icons"></span>25903</a> <a><span class="icons"></span> 2 </a> </div> </div> </div> <div class="getNewItem"> <div class="Right"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=11008"></a> </div> <div class="Left"> <a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=11008" class="postTitle">Coque iphone 7 combi 2027233947-coque iphone 5 s avec oreille-uagwdm</a> <div class="postStatus"> <a><span class="icons"></span> mostafa mostafa </a> <a><span class="icons"></span> 09- أغسطس -2018 </a> <a><span class="icons"></span>45</a> <a><span class="icons"></span> 0 </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="daily-salat-times" class="sidebarWidget widget_daily_salat clearfix"><div class="theTitle"><h3>مواقيت الصلاة</h3></div><div class="widgetContainer"> <ul> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 0 !important;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center; background-color: #2BB9CE; color: white; border: 1px solid white;padding:10px 0;"> بتوقيت مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية<br /><br /><script type="text/javascript" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/themes/ehsaaPress/mhtheme/inc/date.js"></script> </td></tr></table> <div class="md_prayertimes getSalat"> <div class="single"> <div class="pt_label">الفجر</div> <div class="pt_value">4:41 AM</div> </div> <div class="single"> <div class="pt_label">الشروق</div> <div class="pt_value">5:59 AM</div> </div> <div class="single"> <div class="pt_label">الظهر</div> <div class="pt_value">12:01 PM</div> </div> <div class="single"> <div class="pt_label">العصر</div> <div class="pt_value">3:27 PM</div> </div> <div class="single"> <div class="pt_label">المغرب</div> <div class="pt_value">6:04 PM</div> </div> <div class="single"> <div class="pt_label">العشاء</div> <div class="pt_value">7:34 PM</div> </div> </div> <style> .md_prayertimes .single { float: right; font-family: "Droid Arabic Kufi",serif; line-height: 1em; margin-bottom: 10px; overflow: hidden; text-align: center; width: 33.33%; } .md_prayertimes .single .pt_label { background: #e8e8e8 url("https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/plugins/salat-times/prayer.png") no-repeat scroll center 15px; border-left: 1px solid #fff; color: #000; font-size: 16px; height: 28px; padding-top: 50px; } .md_prayertimes .single .pt_value { background: #3b3b3b url("https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/plugins/salat-times/prayer-time.png") no-repeat scroll center 5px; border-left: 1px solid #7e7367; color: #fff; font-size: 14px; height: 20px; padding-top: 35px; font-family:tahoma; } </style> </ul> </div></div> <!-- http://fx-rate.net/EGP/getwidget/currency=EGP&length=short&label_type=currency_name --> <div class="sidebarWidget" id="LatestArticlesWidget"> <div class="theTitle"><h3> أسعار العملات</h3></div> <div class="widgetContainer" id="forCurrency"> <div class="titleTabs"> <h4 id="selectFirstTab" class="activeTab" style="width:35%;"> العملات العربية </h4> <h4 id="selectSecondTab" style="width:35%;"> العملات العالمية </h4> </div> <div class="containerTabs" id="getFirstTab"> <div class="getCurrency"> <div class="Right"> <img width="16" border="" height="11" src="http://fx-rate.net/images/countries/ae.png" /> <script src="http://fx-rate.net/fx-rates2.php?label_name=Egyptian Pound Exchange Rate&lab=1&width=215¤cy=EGP&cp1_Hex=000000 &cp2_Hex=FFFFFF&cp3_Hex=a0c030&hbg=0&flag_code=eg&length=short&label_type=currency_name&cp=000000,FFFFFF,a0c030&cid=AED&lang=en" type="text/javascript"></script> </div> <div class="Left"> <a class="curName">درهم إماراتى</a> </div> </div> <div class="getCurrency"> <div class="Right"> <img width="16" border="" height="11" src="http://fx-rate.net/images/countries/sa.png" /> <script src="http://fx-rate.net/fx-rates2.php?label_name=Egyptian Pound Exchange Rate&lab=1&width=215¤cy=EGP&cp1_Hex=000000 &cp2_Hex=FFFFFF&cp3_Hex=a0c030&hbg=0&flag_code=eg&length=short&label_type=currency_name&cp=000000,FFFFFF,a0c030&cid=SAR&lang=en" type="text/javascript"></script> </div> <div class="Left"> <a class="curName">ريال سعودى</a> </div> </div> <div class="getCurrency"> <div class="Right"> <img width="16" border="" height="11" src="http://fx-rate.net/images/countries/bh.png" /> <script src="http://fx-rate.net/fx-rates2.php?label_name=Egyptian Pound Exchange Rate&lab=1&width=215¤cy=EGP&cp1_Hex=000000 &cp2_Hex=FFFFFF&cp3_Hex=a0c030&hbg=0&flag_code=eg&length=short&label_type=currency_name&cp=000000,FFFFFF,a0c030&cid=BHD&lang=en" type="text/javascript"></script> </div> <div class="Left"> <a class="curName">دينار بحرينى</a> </div> </div> <div class="getCurrency"> <div class="Right"> <img width="16" border="" height="11" src="http://fx-rate.net/images/countries/kw.png" /> <script src="http://fx-rate.net/fx-rates2.php?label_name=Egyptian Pound Exchange Rate&lab=1&width=215¤cy=EGP&cp1_Hex=000000 &cp2_Hex=FFFFFF&cp3_Hex=a0c030&hbg=0&flag_code=eg&length=short&label_type=currency_name&cp=000000,FFFFFF,a0c030&cid=KWD&lang=en" type="text/javascript"></script> </div> <div class="Left"> <a class="curName">دينار كويتى</a> </div> </div> <div class="getCurrency"> <div class="Right"> <img width="16" border="" height="11" src="http://fx-rate.net/images/countries/qa.png" /> <script src="http://fx-rate.net/fx-rates2.php?label_name=Egyptian Pound Exchange Rate&lab=1&width=215¤cy=EGP&cp1_Hex=000000 &cp2_Hex=FFFFFF&cp3_Hex=a0c030&hbg=0&flag_code=eg&length=short&label_type=currency_name&cp=000000,FFFFFF,a0c030&cid=QAR&lang=en" type="text/javascript"></script> </div> <div class="Left"> <a class="curName">ريال قطرى</a> </div> </div> <style> .Wcol1a img, .Wcol2a img { display:none; } .getCurrency tbody tr:first-child { display:none; } .getCurrency tbody tr:last-child { display:none; } .Wcol1a { display:none; } .Wtopmenu2 tr:nth-child(2n) td { background-color: #FFFFFF; } .Wcol2a a { background-color: #ffffff !important; color: #9d9d9d !important; display: block; font-family: "Trebuchet MS",Helvetica,sans-serif; font-size: 28px; font-weight: lighter; line-height: 1em; margin: 0; text-decoration: none; } .getCurrency { border-bottom: 1px solid #dedede; display: block; height: 40px; margin: 20px 0; text-align: center; width: 100%; } .containerTabs .getCurrency:last-child { border-bottom:none !important; } .getCurrency .Right { display: block; float: right; width: 200px; } .getCurrency .Right > img { display: inline-block; float: right; margin-left: 10px !important; margin-right: 10px !important; margin-top: 9px !important; } .getCurrency .Left { display: block; margin-right: 150px; } .getCurrency .Left .curName { color: #444444; display: block; font-size: 16px; font-weight: bold; line-height: 32px; } </style> </div> <div class="containerTabs" id="getSecondTab" style="display:none;"> <div class="getCurrency"> <div class="Right"> <img width="16" border="" height="11" src="http://fx-rate.net/images/countries/eu.png" /> <script src="http://fx-rate.net/fx-rates2.php?label_name=Egyptian Pound Exchange Rate&lab=1&width=215¤cy=EGP&cp1_Hex=000000 &cp2_Hex=FFFFFF&cp3_Hex=a0c030&hbg=0&flag_code=eg&length=short&label_type=currency_name&cp=000000,FFFFFF,a0c030&cid=EUR&lang=en" type="text/javascript"></script> </div> <div class="Left"> <a class="curName">اليورو</a> </div> </div> <div class="getCurrency"> <div class="Right"> <img width="16" border="" height="11" src="http://fx-rate.net/images/countries/us.png" /> <script src="http://fx-rate.net/fx-rates2.php?label_name=Egyptian Pound Exchange Rate&lab=1&width=215¤cy=EGP&cp1_Hex=000000 &cp2_Hex=FFFFFF&cp3_Hex=a0c030&hbg=0&flag_code=eg&length=short&label_type=currency_name&cp=000000,FFFFFF,a0c030&cid=USD&lang=en" type="text/javascript"></script> </div> <div class="Left"> <a class="curName">دولار أمريكى</a> </div> </div> <div class="getCurrency"> <div class="Right"> <img width="16" border="" height="11" src="http://fx-rate.net/images/countries/ca.png" /> <script src="http://fx-rate.net/fx-rates2.php?label_name=Egyptian Pound Exchange Rate&lab=1&width=215¤cy=EGP&cp1_Hex=000000 &cp2_Hex=FFFFFF&cp3_Hex=a0c030&hbg=0&flag_code=eg&length=short&label_type=currency_name&cp=000000,FFFFFF,a0c030&cid=CAD&lang=en" type="text/javascript"></script> </div> <div class="Left"> <a class="curName">دولار كندى</a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="sidebarWidget" id="LatestArticlesWidget"> <div class="theTitle"><h3> أسعار الذهب</h3></div> <div class="widgetContainer"> <iframe width='330' height='472' id='freshgoldprice' src='http://saudi-arabia.freshgoldprice.com/embed/vgoldprice.aspx' scrolling="no" frameborder='0'></iframe> </div> </div> <div id="sound_cloud-2" class="sidebarWidget sound_cloud clearfix"><div class="theTitle"><h3>ساوند كلاود</h3></div><div class="widgetContainer"><iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https://soundcloud.com/sabah-hashem/ptdis6iuzoce&auto_play=&show_artwork=true"></iframe> </div></div> <div id="postinImageWidget" class="sidebarWidget"> <div class="theTitle"><h3> صورة اليوم </h3></div> <div class="widgetContainer"> <div class="getPost"> <a class="postImg" href="http://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2015/09/21072_17799.jpg"> <img width="380" height="200" alt="img6" class="attachment-large wp-post-image" src="http://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2015/09/21072_17799.jpg"> </a> <h3 class="imageTitle">عاهل السعودية يلتقى بأوباما</h3> </div> </div> </div> <style> .imageTitle { background-color: #777777; color: #ffffff; display: block; line-height: 30px; padding: 15px 0; text-align: center; } </style> <div id="postinImageWidget" class="sidebarWidget"> <div class="theTitle"><h3> التقويم الدراسى </h3></div> <div class="widgetContainer"> <div class="getPost"> <a class="postImg" href="http://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2015/09/taq.jpg"> <img style="max-height:250px;" width="380" height="250" alt="img6" class="attachment-large wp-post-image" src="http://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/uploads/2015/09/taq.jpg"> </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <footer class="footer"> <div class="footerWidgets"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="span6 latestNews"> <h3>أخبار الإحساء نيوز<span></span></h3> <div class="aksamContent"> <div class="footerLinksCon"> <ul> <li><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=15632">Located in Holmes Beach, Blue Water Beach Clu</a></li> <li><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=15630">Even though their religion says to not follow</a></li> <li><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=15628">In these situations, planning ahead is import</a></li> <li><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=15626">So he tried to source some recycled wood to c</a></li> <li><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?p=15624">I think it provides unfair access and leverag</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="span3 latestNews"> <h3>القائمة الأولى بالفوتر<span></span></h3> <div class="aksamContent"> <div class="footerLinksCon"><ul id="menu-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b1" class="menu"><li ><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/" title="Home">الرئيسيه</a></li><li id="menu-item-819" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-819"><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?cat=1">مقالات</a></li> <li id="menu-item-820" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-820"><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?cat=407">سياسة</a></li> <li id="menu-item-821" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-821"><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?cat=408">رياضة</a></li> <li id="menu-item-822" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-822"><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?cat=409">فن</a></li> </ul></div> </div> </div> <div class="span3 latestApps"> <h3>القائمة الثانية بالفوتر<span></span></h3> <div class="aksamContent"> <div class="footerLinksCon"><ul id="menu-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b1" class="menu"><li ><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/" title="Home">الرئيسيه</a></li><li id="menu-item-823" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-823"><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?cat=410">حوادث</a></li> <li id="menu-item-824" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-824"><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?cat=411">محليات</a></li> <li id="menu-item-825" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-825"><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?cat=412">توك شو</a></li> <li id="menu-item-826" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-826"><a href="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/?cat=413">اقتصاد</a></li> </ul></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="footerBottom"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="copyRights span12"> <p class="thisNote">المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل الرأي الرسمي لصحيفة "الأحساء نيوز" الإلكترونية بل تمثل وجهة نظر كاتبها</p> <p>جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الإبداع الرقمية</p> </div> </div> </div> </div> </footer> <a id="to-top"><span class="icons"></span></a> </div> <script type="text/javascript"><!-- wpa2a.targets=[]; wpa2a.html_done=true;if(wpa2a.script_ready&&!wpa2a.done)wpa2a.init();wpa2a.script_load(); //--></script> <script type="text/javascript" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/themes/ehsaaPress/mhtheme/inc/jquery-8.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/themes/ehsaaPress/mhtheme/inc/jquery-ui-1.9.0.custom.min.js"></script> <script src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/themes/ehsaaPress/mhtheme/inc/jquery.reveal.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/themes/ehsaaPress/mhtheme/inc/jquery-ui-tabs-rotate.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $("#featured").tabs({fx:{opacity: "toggle"}}).tabs("rotate", 5000, true); }); </script> <script type="text/javascript" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/themes/ehsaaPress/mhtheme/inc/jquery.easing.1.3.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/themes/ehsaaPress/mhtheme/inc/modernizr.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/themes/ehsaaPress/mhtheme/inc/jquery.flexslider.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/themes/ehsaaPress/mhtheme/inc/pace.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/themes/ehsaaPress/mhtheme/inc/flexy-menu.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/themes/ehsaaPress/mhtheme/inc/jquery.tipsy.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/themes/ehsaaPress/mhtheme/inc/modernizr.custom.28468.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/themes/ehsaaPress/mhtheme/inc/jquery.carouFredSel-6.2.1.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/themes/ehsaaPress/mhtheme/inc/swipe.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/themes/ehsaaPress/mhtheme/inc/custom.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-content/themes/ehsaaPress/mhtheme/inc/selectnav.js"></script> <style>#wpadminbar{display:none}</style> <script type="text/javascript"> var pfHeaderImgUrl = ''; var pfHeaderTagline = ''; var pfdisableClickToDel = '0'; var pfHideImages = '0'; var pfImageDisplayStyle = 'right'; var pfDisableEmail = '0'; var pfDisablePDF = '0'; var pfDisablePrint = '0'; var pfCustomCSS = ''; (function() { var e = document.createElement('script'); e.type="text/javascript"; if('https:' == document.location.protocol) { js='https://pf-cdn.printfriendly.com/ssl/main.js'; } else{ js='http://cdn.printfriendly.com/printfriendly.js'; } e.src = js; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(e); })(); </script> <script type='text/javascript' src='http://platform.twitter.com/widgets.js?ver=4.5.17'></script> <script type='text/javascript' src='https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.5.17'></script> <script type='text/javascript' src='https://wp.el-abda3.com/ehsaaPress/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.5.17'></script>